Tải xuống ứng dụng AAX.
Giao dịch ngay.

Android Tải xuốngiOS Tải xuống

Cài đặt AAX trên App Store

Nếu bạn có ID Apple không phải của Trung Quốc, Bạn có thể tải xuống trực tiếp AAX
từ App Store. (Có thể sử dụng ID HK sau)
  • ID Apple Hồng KôngMật khẩu
  • sq0dy50@icloud.comAz112211
  • z8c3vaj@icloud.comAz112211
  • z550n9z@icloud.comAz112211

Ứng dụng di động AAX cho iOS
Hướng dẫn cài đặt

Sau khi hoàn tất tải xuống AAX. Vui lòng truy cập [Cài đặt]-[Chung]
-[Quản lý thiết bị], tìm Chứng nhận của AAX và nhấp vào [Tin cậy].