Sổ Lệnh
0USD
setting
singdouble
Giao Dịch Thị Trường
Risk reminder

BTC is a blockchain asset with high investment transaction risk, please be aware of the potential impact.

Đặt Lệnh
Lev.  1x
Giới hạn
Thị trường
Lệnh Ngưng Trả
USD
Hợp Đồng
0  USD
Số Dư
0.00000000 BTC

Transfer

Please transfer your assets to the corresponding account for transactions.

Chờ giá lênChờ giá xuống
Chi Phí0.00000000 
Chi Phí0.00000000 
Tối đa0 Hợp Đồng
Tối đa0 Hợp Đồng
Thời Gian Hiệu Lực
Vị Thế của Bạn : BTCUSD
Chi Tiết Hợp Đồng: BTCUSD
 • Nguồn Định Giá
  AAX INDEX
 • Khối lượng trong 24 giờ
  0 Hợp Đồng
 • Giá Trị Hợp Đồng
  -  USD
Thông tin
 • Hướng Dẫn Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai
 • Chỉ Số Giá Tiền Mã Hóa
 • Dữ Liệu Lịch Sử
 • Phí
 • Futures Trading Leaderboard