Switch to new version
Sổ Lệnh
0USD
setting
singdouble
Giao Dịch Thị Trường
Risk reminder

BTC is a blockchain asset with high investment transaction risk, please be aware of the potential impact.

Đặt Lệnh
Lev.  1x
Giới hạn
Thị trường
Lệnh Ngưng Trả

New Feature

Supporting Optimal 5 prices placement in market orders

Learn more >

Hợp Đồng
0  USD
Số Dư
0.00000000 BTC
Chờ giá lên
Chờ giá xuống
Chi Phí0.00000000 
Chi Phí0.00000000 
Tối đa0 Hợp Đồng
Tối đa0 Hợp Đồng
Thời Gian Hiệu Lực
Vị Thế của Bạn : BTCUSD
Chi Tiết Hợp Đồng: BTCUSD
 • Nguồn Định Giá
  AAX INDEX
 • Khối lượng trong 24 giờ
  0 Hợp Đồng
 • Giá Trị Hợp Đồng
  -  USD
Thông tin
 • Hướng Dẫn Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai
 • Chỉ Số Giá Tiền Mã Hóa
 • Dữ Liệu Lịch Sử
 • Phí
 • Futures Trading Leaderboard