Giao ngay

Cặp
Giá Gần Nhất

Tài sản tiền điện tử đang dẫn đầu cuộc chơi

Tạo dựng, Phát triển và Đảm bảo tài sản của bạn với AAX

Sản phẩm Chất lượng Hàng đầu

Giao dịch Hợp đồng tương lai BTC / ETH với đòn bẩy. Đi trên thị trường trong một thị trường tăng hoặc giảm.

Bắt đầu ngay bây giờ

Đối tác thương mại tự động

Robo đầu tư và giao dịch trên AAX với các đối tác của chúng tôi

  • Nền tảng chuyên nghiệp để giao dịch, tự động hóa các chiến lược và giám sát các khoản nắm giữ của bạn

  • Stacked cho phép mọi người đầu tư vào các chỉ số tiền điện tử, truy cập vào các bot giao dịch và tự động hóa việc quản lý danh mục đầu tư.

Tham gia cùng người chơi trên toàn thế giới và tái định hình tài chính của bạn