Thị trường Spot

Cặp giao dịch
Giá mới nhất

Tiền điện tử mở ra một kỷ nguyên mới

Tạo dựng, phát triển và đảm bảo tài sản của bạn cùng AAX

Sản phẩm chất lượng hàng đầu

Giao dịch Hợp đồng Futures BTC / ETH với đòn bẩy. Làm chủ thị trường trong một thị trường tăng hoặc giảm.

Đối tác thương mại tự động

Dễ dàng giao dịch trên AAX với robot giao dịch

  • Nền tảng chuyên nghiệp để giao dịch, tự động hóa các chiến lược và giám sát các khoản nắm giữ của bạn

  • Stacked cho phép mọi người đầu tư vào các chỉ số tiền điện tử, truy cập vào các bot giao dịch và tự động hóa việc quản lý danh mục đầu tư.

Định hình lại triết lý đầu tư của bạn với các nhà đầu tư toàn cầu