VI
繁體中文
English
Русский
한국어
Tiếng Việt
日本語
50 USDT New User Reward

Welcome to AAX

アカウント開設時に限定オファーをお楽しみください
110USDTボーナスを請求する
リスクやコストのないAAX先物取引を体験してください
60% APY on savings
Earn while you sleep
Up to 50% discount on popular tokens
Token Discount Campaigns
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ bởi công nghệ LSEG
LSEG Technology, một bộ phận của London Stock Exchange Group, cung cấp công nghệ cơ sở hạ tầng thị trường cho một loạt các thị trường tài chính cấp một.
90 micro giây
Độ trễ cực thấp
500 micro giây hoặc thấp hơn
Thời gian xử lý trung bình cho mỗi lệnh
Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
Chúng tôi được đầu tư để tuân thủ CCSS
Tiêu chuẩn bảo mật tiền điện tử (CCSS) là một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu để bảo mật các hệ thống tiền điện tử lưu trữ, giao dịch hoặc chấp nhận tiền điện tử.
Tham gia cùng các nhà giao dịch trên khắp thế giới và định hình lại tài chính của bạn