AAX
Phí

Enjoy low fees for trading and withdrawal.
Spot Trading Fee
CấpKhối lượng giao dịch (BTC)maker/takermaker / taker Giảm giá AAB 100%

* Phí giảm giá được đưa ra dựa trên tổng khối lượng giao dịch trên thị trường Tương lai và thị trường Giao ngay.

* Khối lượng giao dịch tương lại được tính bằng 1.5X khối lượng giao dịch Giao ngay. Xem thêm tại tính toán hoa hồng .

Futures Trading Fee
Hợp đồngTypeGiá trịmaker/takermaker / taker Giảm giá AAB 100%
BTCUSDTUSDT0.001 BTC-0.025%0.075%
BTCUSDBTC1USD-0.025%0.030%
ETHUSDBTC0.000001 BTC / 1 USD-0.025%0.030%
COMPUSDTUSDT0.1 COMP-0.025%0.030%
LINKUSDTUSDT1 LINK-0.025%0.030%
BCHUSDTUSDT0.01 BCH-0.025%0.030%
ETHUSDTUSDT0.01 ETH-0.025%0.030%
Phí giao dịch OTC
AAX cung cấp cho bạn một trải nghiệm OTC miễn phí và an toàn .
Rút
CoinTối thiểu rútPhí rút

Nạp tiền: Miễn phí

Internal Transfer: Miễn phí