AAX
Phí

Introducing AAX VIP program
Exclusive offers and discounts
Spot Trading Fee
Pay with AAB to enjoy 100% discount on trading fees

Maker

0.060%

Taker

0.100%
Be an AAX VIP to enjoy 0.016% maker fees and 0.032% taker fees
Futures Trading Fee
Hợp đồngTypeGiá trịmaker/takermaker / taker Giảm giá AAB 100%
BTCUSDTUSDT0.001 BTC-0.025%0.075%
BTCUSDBTC1USD-0.025%0.030%
ETHUSDBTC0.000001 BTC / 1 USD-0.025%0.030%
COMPUSDTUSDT0.1 COMP-0.025%0.030%
LINKUSDTUSDT1 LINK-0.025%0.030%
BCHUSDTUSDT0.01 BCH-0.025%0.030%
ETHUSDTUSDT0.01 ETH-0.025%0.030%
Phí giao dịch OTC
AAX cung cấp cho bạn một trải nghiệm OTC  miễn phí và an toàn  .
Rút
CoinTối thiểu rútPhí rút

Nạp tiền: Miễn phí

Internal Transfer: Miễn phí