https://www.aax.com/

Đóng băng tài khoản

Sau khi bạn đóng băng tài khoản, bạn sẽ không thể đăng nhập, giao dịch, nạp tiền và rút tiền. Bạn chỉ có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng nền tảng, hủy đóng băng tài khoản.