Futures Info
AAX sử dụng các quỹ bảo hiểm để đảm bảo hoàn thành quá trình thanh lý. Khi vị thế mất nhiều hơn số dư, quỹ bảo hiểm sẽ bù lỗ. các quỹ bảo hiểm xuất phát từ giá thỏa thuận thanh lý, cao hơn giá phá sản trên thị trường. Bạn có thể kiểm tra số tiền bảo hiểm hiện tại và lịch sử bên dưới.Tìm hiểu thêm
đến
Thời gian ( Time UTC+8 )Số Dư Ví Tiền(BTC)

Không có dữ liệu