Futures Info

Sản phẩm sử dụng chỉ số này

BTCUSD

Kết hợp giá của

Bitstamp,Bittrex, Coinbase,Gemini,Poloniex,Itbit và Kraken

Loại chỉ số

Chỉ số tổng hợp

Các chỉ số tiền điện tử toàn cầu của AAX đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có cái nhìn về thị trường cũng như gắn kết thị trường hợp đồng tương lai với tài sản cơ bản. Các chỉ số theo sát giá giao ngay trên nhiều sàn giao dịch lớn, đảm bảo tính chính xác và bảo vệ các chỉ số thị trường bất thường.

Đối với cặp giao dịch BTCUSD ,AAX sử dụng giá từ Bitstamp,Bittrex, Coinbase,Gemini,Poloniex,Itbit và Kraken ,và cập nhật 2 giây 1 lần

Chỉ số giá

Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê lịch sử giá của cặp BTCUSD – theo phút - chỉ hiển thị 100 lệnh cuối cùng. Để có cái nhìn bao quát hơn, vui lòng sử dụng API

日期Thời gianChỉ sốGiá mỗi phút

Không có dữ liệu