Pháp lý và quyền riêng tư

Chào mừng đến với AAX.com

Thông báo Cookie: a) các loại cookie chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng; b) cách bạn có thể xóa, vô hiệu hóa hoặc điều chỉnh cài đặt cookie trên Nền tảng của chúng tôi Thông báo về Cookie này phải được đọc cùng với Chính sách riêng tư của chúng tôi để hiểu thông tin do chúng tôi thu thập và xử lý. Cookie là các tệp văn bản ngắn mà máy chủ web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định quyền truy cập của bạn, 'ghi nhớ' hành động hoặc sở thích của bạn theo thời gian và theo dõi việc sử dụng và lưu lượng truy cập web trên Nền tảng của chúng tôi để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cả persistent cookies và session cookies. Persistent cookies tồn tại trong trình duyệt của bạn và sẽ được chúng tôi đọc khi bạn quay lại Nền tảng của chúng tôi hoặc trang web đối tác sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Session cookies chỉ kéo dài đến khi phiên kết thúc (thường là lượt truy cập hiện tại vào trang web hoặc phiên trình duyệt). Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau: (a) Cookie Thiết Yếu – được yêu cầu cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi. (b) Cookie phân tích/hiệu suất – cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập và để xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh Trang web của chúng tôi khi sử dụng. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, đương cử như việc đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. (c) Cookie chức năng - được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. (d) Cookie xác định đối tượng - ghi lại lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi.

Cách xóa hoặc điều chỉnh Cài đặt cookie của bạn

Bạn có thể chặn cookie hoặc cho phép cookie bằng cách truy cập cài đặt trên trình duyệt. Tại đây, bạn có thể từ chối sử dụng tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chặn cookie, bạn không thể truy cập tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi và trải nghiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng.