Pháp lý và quyền riêng tư

Trong Chính sách bảo mật này, 'AAX' hoặc 'chúng tôi' hoặc 'của chúng tôi' được thành lập tại Cộng hòa Malta và đặt tại Trung tâm thương mại Ewropa, Tầng 3 - 701, Phố Dun Karm, Birkirkara, BKR 9034, Malta và AAX Limited được thành lập theo Đạo luật công ty kinh doanh Quốc tế năm 1994 của Cộng hòa Seychelles với mã đăng ký doanh nghiệp là 211854.'Nền tảng' ở đây là đang nhắc tới trang web tại www.aax.com, các ứng dụng, giao diện lập trình ứng dụng của chúng tôi ('các API'thông báo của chúng tôi và bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trong đó (gọi chung là 'Nền tảng'). Chính sách bảo mật này đặt ra:

A.

thông tin chúng tôi thu thập về bạn ('user' hoặc'you' hoặc 'của bạn') khi bạn truy cập www.aax.com , sử dụng Nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi;

B.

cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo mật thông tin; và

C.

cách bạn có thể truy câp và kiểm soát thông tin.

Chính sách bảo mật này phải được đọc cùng với Lưu ý Cookies của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi sử dụng cookie và cách bạn có thể xóa hoặc điều chỉnh cài đặt cookie của mình.

1.Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn

1.1.
Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau về bạn: (a) thông tin tài khoản, hồ sơ và tài liệu mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như tên, tên người dùng, số nhận dạng tương tự, mô tả cá nhân khác, nghề nghiệp, ngày sinh, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại , số nhận dạng, thu nhập và thông tin tài sản (được gọi chung là 'Dữ liệu tài khoản'); (b) thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ, ví dụ khi bạn báo cáo một vấn đề với chúng tôi hoặc tương tác với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm bất cứ thông tin liên lạc, tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình nào (gọi chung 'Dữ liệu Hỗ trợ'); (c) giao tiếp, tiếp thị và các ưu tiên khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi mà chúng tôi gửi cho bạn (được gọi chung là 'Dữ liệu yêu thích'); (d) chi tiết về bất kỳ giao dịch, mua bán hoặc lệnh nào bạn đã thực hiện với chúng tôi (gọi chung là 'Dữ liệu Giao dịch'); (e) thông tin thanh toán, ví dụ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết thanh toán (được gọi chung là 'Dữ liệu Tài chính'); (f) thông tin về thiết bị hoặc kết nối của bạn, ví dụ địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập thông qua cookie và các công nghệ thu thập dữ liệu khác (vui lòng đọc Chính sách cookie của chúng tôi để biết chi tiết) (gọi chung là 'Thông tin Kỹ thuật'); và (g) Thông tin về việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng của chúng tôi, ví dụ như dòng nhấp chuột của bạn đến, thông qua và từ Nền tảng của chúng tôi, các sản phẩm bạn đã xem, sử dụng hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời gian truy cập vào một số trang nhất định, tương tác trang thông tin (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) hoặc các phương pháp để duyệt khỏi trang (được gọi chung là 'Dữ liệu sử dụng'). Dữ liệu được nêu trong đoạn 1.1 (a) đến (g) được gọi chung là 'Thông tin cá nhân' và nó đề cập đến bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc kết hợp dữ liệu và thông tin nào do bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được.
1.2.
Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn khác, bao gồm: (a) nhân viên, đại lý, cố vấn, chuyên gia tư vấn và nhà thầu của chúng tôi có trụ sở trên toàn cầu liên quan đến hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như nhân viên của chúng tôi thực hiện lệnh, xử lý thanh toán của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ; (b) công ty nhóm hoặc văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính hệ thống; và
1.3.
Chúng tôi không thu thập dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu danh mục đặc biệt về bạn. Điều này bao gồm chi tiết về chủng tộc của bạn, nguồn gốc dân tộc, chính trị, tôn giáo, thành viên liên minh thương mại, di truyền, sinh trắc học, sức khỏe hoặc khuynh hướng tình dục.
1.4.
You may decide not to provide your personal information to us, however this may restrict some services that may be available to you on the AAX Platform.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào

2.1.
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn dưới sự cho phép của luật pháp. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi: (a) chúng tôi cần thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết (hoặc sắp ký kết) với bạn, bao gồm cả việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ khách hàng và các tính năng được cá nhân hóa và để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Nền tảng của chúng tôi; (b) nó đáp ứng một lợi ích hợp pháp không bị chi phối bởi các quyền cơ bản hoặc lợi ích bảo vệ dữ liệu của bạn, ví dụ như cho nghiên cứu và phát triển, và để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi (c) bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy cho một mục đích cụ thể, ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu tiếp thị trực tiếp hoặc xuất bản thông tin của bạn như một phần trong lời chứng thực hoặc câu chuyện của khách hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi với sự cho phép của bạn; or (d) chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
2.2.
Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền đổi ý bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (vui lòng tham khảo đoạn 10 để biết thông tin liên hệ), nhưng xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin của bạn đã diễn ra.
2.3.
Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ công ty nào ngoài nhóm của chúng tôi cho mục đích tiếp thị, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý cụ thể rõ ràng của bạn
2.4.
Đối với khách truy cập hoặc người dùng Nền tảng của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi đã đặt ra các cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn trong Bảng Cơ sở pháp lý ở cuối chính sách này.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập

3.1.
Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, hỗ trợ, cải thiện và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình, ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, cơ sở hạ tầng, xử lý thanh toán, hỗ trợ khách hàng , phân tích kinh doanh, phòng chống rửa tiền ('AML') và kiểm tra danh tính khách hàng ('KYC') cùng các dịch vụ liên quan khác.
3.2.
Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thực hiện dịch vụ của họ và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này duy trì bảo tất cả Thông tin cá nhân mà họ xử lý thay mặt chúng tôi đồng thời thực hiện và duy trì các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng đối với Thông tin cá nhân của bạn.
3.3.
Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia xử lý Thông tin cá nhân sẽ cung cấp mức bảo vệ ít nhất là tương tự như được cung cấp theo Chính sách bảo mật này. Khi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thông báo ngay lập tức và chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn chặn hoặc ngừng xử lý không tuân thủ.
3.4.
We do not share any Personal Information with third parties for research and analysis or profiling.
3.5.
Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào mà Nền tảng của chúng tôi tích hợp, bạn có thể cấp cho nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản và thông tin của bạn. Chính sách và quy trình của nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba không được chúng tôi kiểm soát và Chính sách quyền riêng tư này sẽ không bao gồm cách thức Thông tin cá nhân của bạn được nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba thu thập hoặc sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba trước khi bạn sử dụng phần mềm của họ.
3.6.
Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này hoặc gửi thông tin cho họ, Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách của họ. Chúng tôi khuyến cáo bạn xem lại chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi bạn gửi thông tin của mình cho họ.
3.7.
Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật để tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành, trong trường hợp chúng tôi phản hồi khiếu nại, quy trình pháp lý, thực thi pháp luật hoặc yêu cầu an ninh quốc gia.
3.8.
Nếu chúng tôi bị bên thứ ba mua lại do sáp nhập, mua lại hoặc chuyển nhượng kinh doanh, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ và/hoặc được chuyển cho bên thứ ba liên quan đến giao dịch đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều đó diễn ra và thông báo cho bạn về bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về Thông tin cá nhân của mình
3.9.
If you have opted for fiat deposits or withdrawals (“Payment Processing Services”) into your AAX Account using one of our partners that are regulated payment services providers, we may need to share your Personal Information to enable our partners to perform required KYC checks to process your payment transactions. Your Consent is the Legal Basis for sharing your Personal Information with third party payment services providers. We will rely on your consent to use and share (i) Account Data for processing of your Payment Transactions using the Payment Processing Service; and (ii) Financial Data and Transaction Data for instructions in relation to the Payment Transactions. You may withdraw your consent at any time by contacting us using the information at the end of this Privacy Policy. However if you withdraw consent you will not be able to use the Payment Processing Services on AAX Platform.

4.Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin đã thu thập

4.1.
Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin do bạn cung cấp trên các máy chủ đám mây của bên thứ ba.
4.2.
Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn Thông tin cá nhân của bạn: (a) thông tin được mã hóa bằng công nghệ TLS/SSL; (b) tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, với (các) yêu cầu: mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự, với sự kết hợp của các chữ cái và số; (c) quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế cho nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nghiêm ngặt, họ sẽ chỉ xử lý Thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và những người phải chịu trách nhiệm bảo mật và (d) việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin của chúng tôi được xem xét thường xuyên.
4.3.
Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để xử lý mọi vi phạm đáng ngờ về quyền riêng tư rồi thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi bắt buộc phải làm.
4.4.
Trong khi chúng tôi thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, xin lưu ý rằng không có bất cứ thông tin nào được truyền tải trên Internet là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn khi truyền qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống hoặc những thông tin được xử lý bởi chúng tôi là hoàn toàn an toàn và bảo mật.
4.5.
4.5.We only retain Personal Information for so long as it is reasonably necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. Your Personal Information as defined in Clause 1.1 will be stored for six (6) years after termination of your AAX Account to meet legal obligations i.e. AML/KYC record keeping requirement in the Republic of Seychelles.

5.Cách chúng tôi chuyển đổi thông tin quốc tế

5.1.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu và chủ yếu lưu trữ thông tin đó trên hệ thống đám mây của máy chủ của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ chuyển đổi, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài, nơi chúng tôi hay dịch vụ bên thứ ba với mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
5.2.
Một số quốc gia nơi các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể không có luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tương đương với các quốc gia cư trú của bạn. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty này hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này, chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng, quy tắc của công ty và các cơ chế phù hợp khác để bảo vệ việc chuyển đổi thông tin cá nhân của bạn.

6.Quyền lợi của bạn

6.1.
Bạn có quyền: (a) được thông báo về những gì chúng tôi làm đối với thông tin cá nhân của bạn; (b) yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ; (c) yêu cầu sửa bất kỳ lỗi sai nào trong thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn; (d) yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn (tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa để lưu giữ hồ sơ, hoàn thành giao dịch hay tuân thủ nghĩa vụ pháp lý); (e) phản đối hoặc hạn chế xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi (bao gồm cả cho mục đích tiếp thị); ( f) yêu cầu nhận một số thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường có thể đọc được bằng máy và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin đó cho một bên khác và (g) bạn có thể rút lại quyết định đồng ý bất cứ lúc nào, chúng tôi dựa vào sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của bạn (mặc dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình nào trước khi bạn rút lại sự đồng ý).
6.2.
Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn cập nhật một số thông tin nhất định về bản thân, ví dụ bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng.
6.3.
Bạn có thể từ chối nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn từ chối nhận tài liệu tiếp thị, bạn sẽ vẫn nhận được thông báo hoặc thông tin cần thiết cho việc sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi.
6.4.
Như một biện pháp bảo mật, chúng tôi cần thông tin cụ thể từ bạn nhằm xác nhận danh tính khi xử lý các yêu cầu bảo mật của chính bạn hay khi bạn thực hiện các quyền lợi của mình.
6.5.
Bất kỳ yêu cầu nào trong đoạn 6.1 đều được giải quyết miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý nếu yêu cầu của bạn không có cơ sở hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần.
6.6.
We will respond to all legitimate requests approximately within one (1) week. Occasionally, it may take us longer than one (1) week if your request is particularly complex or if you have made a number of requests.

7.Thay đổi chính sách này

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian bằng cách đăng tải chính sách bảo mật cập nhật lên nền tảng. Bằng cách tiếp tục sử dụng nền tảng sau khi các thay đổi có hiệu lực, đồng nghĩa với việc bạn đã bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi.

8.Chính sách đối với trẻ em

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết một cá nhân dưới 18 tuổi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành các bước xóa thông tin đó. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin nhầm hoặc vô ý từ một cá nhân dưới 18 tuổi.

9.Quyền áp dụng cho người dùng Liên minh châu Âu

a.

Truyền dữ liệu {br} Nếu bạn đang truy cập từ Liên minh châu Âu ('' <strong> EU </ strong> '') có thể khác với luật riêng tư theo các khu vực pháp lý khác, vui lòng lưu ý rằng bạn có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi để lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác trên thế giới cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

b.

Cơ sở pháp lý để sử dụng Thông tin cá nhân của bạn Nếu bạn là khách truy cập từ Khu vực kinh tế châu Âu, cơ sở pháp lý của chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân được mô tả ở trên và bối cảnh cụ thể. Đối với Khu vực Kinh tế Châu Âu, có những cơ sở pháp lý khác nhau mà chúng tôi dựa vào để sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, cụ thể là:

  • Thực hiện hợp đồng . Việc sử dụng Thông tin cá nhân có thể cần thiết để thực hiện các điều khoản và điều kiện hoặc các chính sách khác mà chúng tôi cung cấp.
  • Consent. Chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn để sử dụng (i) thông tin kỹ thuật như dữ liệu cookie và dữ liệu định vị địa lý; and (ii) Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi với thông tin ở cuối Chính sách bảo mật này hoặc bằng cách theo đường link hủy đăng ký trong bất kỳ thông tin tiếp thị nào bạn nhận được từ chúng tôi.
  • Lợi ích hợp pháp . Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho lợi ích hợp pháp để cải thiện dịch vụ, mục đích bảo mật, phòng chống gian lận và để chia sẻ thông tin. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi phải đảm bảo rằng những lợi ích này không bị chi phối bởi lợi ích bảo vệ dữ liệu và quyền tự do cơ bản. Nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn đèu dựa trên lợi ích hợp pháp (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào), thông thường, nền tảng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và vì lợi ích thương mại hợp pháp, ví dụ, khi trả lời các truy vấn của bạn, cải thiện nền tảng của chúng tôi, tiếp thị, hoặc cho mục đích phát hiện hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi có thể đưa ra những lợi ích hợp pháp khác và nếu thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo rõ với bạn thời điểm thích hợp nhất để nói về những lợi ích hợp pháp là khi nào.
  • Legal Requirement: We may share your personal information with Government and law enforcement officials to comply with applicable laws or regulations, for example when we respond to claims, legal processes, law enforcement, or national security requests.
c.

Bảng cơ sở pháp lý

Processing purposeLoại dữ liệu được xử lýCơ sở pháp lý
Để đăng ký với tư cách là người dùng trên Nền tảng của chúng tôiDữ liệu tài khoảnĐể thực hiện hợp đồng của chúng tôi
Để cho phép bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôiDữ liệu tài khoản, dữ liệu giao dịch, dữ liệu hỗ trợ, dữ liệu kỹ thuật [và nội dung người dùng]Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi
Để xử lý các khoản thanh toán của bạnDữ liệu tài khoản, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tài chínhĐể thực hiện hợp đồng của chúng tôi
Để quản trị, duy trì sự an toàn và bảo mật của nền tảng của chúng tôiDữ liệu kỹ thuậtĐể thực hiện hợp đồng của chúng tôi
Để nghiên cứu việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôiDữ liệu giao dịch, dữ liệu hỗ trợ, dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu sử dụngLợi ích hợp pháp để cải thiện Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Để thu thập phản hồi về các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng của chúng tôiDữ liệu tài khoản Lợi ích hợp pháp để cải thiện Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
To report suspicious transactions or illicit transactions or protect users from fraud or prevent financial crimeAccount Data,Transaction DataLegal Requirement to meet our legal obligations
d.

Quyền theo luật EU

Nếu Thông tin cá nhân của bạn tuân theo các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi luật pháp EU, bạn có thể:

  • Truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trong phần '' Liên hệ với chúng tôi 'bên dưới (theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành); Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho bất kỳ yêu cầu nào không rõ ràng hoặc vô căn cứ, hay lặp đi lặp lại quá nhiều lần.;
  • Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào trong mục xử lý thông tin , hãy yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu tính luân chuyển của thông tin cá nhân của bạn vì những lợi ích hợp pháp mà chúng tôi đã nêu ở trên. Trong trường hợp chúng tôi bắt buộc phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao;
  • Rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý Thông tin cá nhân với sự đồng ý của bạn;
  • Từ chối mọi thông tin tiếp thị mà chúng tôi (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đã được chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn)gửi tới bạn;
  • Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không tuân thủ luật pháp EU, các quyền lợi này sẽ không được áp dụng đối với bạn.

e.

Contact usAAX Limited is the Data Controller in relation to our Platform and is responsible for your personal data. You may contact us at: support@aax.com if you have any concerns about this policy and your personal information or if you would like to file a data request.