Xác minh kênh chính thức

Bạn có thể sử dụng trang này để kiểm tra tên miền hoặc xác minh các địa chỉ email, Telegram, Twitter, v.v.. mà bạn có, có phải là kênh chính thức của aax hay không để ngăn chặn mọi vấn đề lừa đảo.