Bảo mật</strong>Tối đa {br}<strong>

Trong việc cung cấp một môi trường tin cậy cho các nhà đầu tư để giao dịch bí mật, độ bảo mật được ưu tiên hàng đầu.
 • Bảo mật hệ thống

  AAX được đầu tư tuân thủ theo Tiêu chuẩn Bảo mật Tiền điện tử (CCSS), tiêu chuẩn chung được công nhận trong việc bảo mật các hệ thống tiền điện tử. Tiêu chuẩn này bao gồm một danh sách hoàn chỉnh các biện pháp bảo mật cho bất kỳ hệ thống nào có chức năng lưu trữ, giao dịch, hoặc chấp nhận tiền điện tử.

 • Bảo mật tài khoản

  Mọi tài khoản trên AAX đều cần Xác thực Hai yếu tố để có thể sử dụng. Ngoài tên người dùng và mật khẩu, người dùng còn phải nhập mã sử dụng một lần có hiệu lực tạm thời, điều này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản. Như vậy trong trường hợp mật khẩu có nguy cơ bị rò rỉ, việc xác thực hai yếu tố có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

 • Bảo mật giao dịch

  AAX đã xây dựng một hệ thống ví đa tiền điện tử bản quyền. Hệ thống này tuân thủ các tiêu chuẩn, là loại ví đa chữ ký và không tồn tại bất kỳ một điểm lỗi nào. Nó không bị phụ thuộc vào một cách thức bảo mật duy nhất và được cài đặt các giao thức phục hồi nhanh chóng.

  Thêm vào đó, AAX có các Thiết bị Lưu khóa Bảo mật (HSM) nhằm bảo vệ chìa khóa riêng tư người dùng cuối được sử dụng khi đồng ký giao dịch.

 • Bảo mật lưu trữ

  Phần lớn tài sản điện tử trên AAX được lưu giữ trong các thiết bị lưu trữ ngoại tuyến an toàn bằng cách tận dụng các công nghệ mã hóa đa lớp tiêu chuẩn. Các dữ liệu nhạy cảm có trên máy chủ của doanh nghiệp sẽ được ngắt kết nối hoàn toàn với mạng Internet.

Báo cáo vấn đề Bảo mật trên AAX
Nếu cần hỗ trợ về vấn đề bảo mật, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến security@aax.com.
Báo cáo vấn đề bảo mật