Chúng tôi có thể giúp gì hôm nay?
Trung tâm hỗ trợ

Hỗ trợ AAX dành cho bạn

 • Thông báo

  Lưu ý và thông báo chính thức mới nhất từ AAX.

 • Token AAX (AAB)

  Cầu nối Giữa Tiền điện tử và Tài chính Toàn cầu.

 • Viện

  Tìm hiểu rõ hơn về thị trường và lĩnh vực tiền điện tử.

 • FAQ

  Gặp vấn đề? Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.

 • Tài liệu API

  Tất cả các tài liệu bạn cần khi kết nối với AAX qua API.